برخی از پروژه های سمپاشی‌ که توسط شرکت معجزه انجام شده است

شرکت سمپاشی معجزه با بیش از دو دهه تجربه و انجام بیش از صد هزار پروژه و دارندۀ امتیاز بیشترین رضایت مشتری

👇 نگاهی به برخی از پروژه های انجام شده

سمپاشی

ترکیب سم در حضور مشتری

انجام سمپاشی منزل

( جهت تمام حشرات )

سمپاشی رستوران در تهران

( جهت سوسک ریز کابینتی )

سمپاشی کافی شاپ

( جهت از بین بردن سوسک ریز و درشت )

سمپاشی فرش

(جهت از بین بردن آفت بید )

سمپاشی کارگاه تولیدی

( جهت از بین بردن کنه )

سمپاشی حمام و توالت

( جهت ریشه کنی سوسک )

سمپاشی در پارکینگ

سمپاشی پارکینگ ساختمان

( جهت ریشه کنی سوسک درشت )

سمپاشی

سمپاشی رستوران

( جهت ریشه کنی سوسک ریز )

سمپاشی

سمپاشی فروشگاه لباس

( جهت از بین بردن ساس )

سمپاشی

سمپاشی ویلا

( جهت دفع تمام حشرات )

سمپاشی

سمپاشی کافی شاپ

( جهت از بین بردن سوسک ریز )